Magnus Kastrup Olsen
(f. 1979) Speciallæge i almen medicin
Cand.med. fra Københavns Universitet 2006.
Speciallæge i almen medicin 2015.

Praktiserende læge siden 2010.

Ortopædkirurgi og intern medicin på Herlev Sygehus.
2 år som læge i Forsvaret med udstationering til Afghanistan samt 3 ophold i Grønland.
Endvidere tidligere læge på redningshelikopteren. 
1. reservelæge på akut medicinsk afdeling, Køge.
5½ år som praktiserende læge i Norge, samt arbejde på rehabiliteringscenter for fysiske og psykiske sygdomme.

Medlem af:
Den almindelige Danske Lægeforening.
Praktiserende Lægers Organisation.
Dansk selskab for Almen Medicin.
Psykiatrifonden.
Dansk selskab for Intern Medicin.
Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Morten Nyborg Lauritsen
(f. 1984) Speciallæge i almen medicin
Cand.med. fra Københavns Universitet 2014
Speciallæge i almen medicin 2022
 
Praktiserende læge siden 2022
 
Introduktionsuddannelse i intern medicin og 6 måneders ortopædkirurgi.
7 måneders ansættelse som praktiserende læge i Norge
Ansættelse på Hillerød hospital som led i speciallægeuddannelsen i almen medicin; Mavetarm-kirurgi, gynækologi, psykiatri og pædiatri.
 
Medlem af:
Den almindelige Danske Lægeforening.
Praktiserende Lægers Organisation.
Dansk selskab for Almen Medicin.
Overenskomst med sygesikringen: Ja 

 

Jens Koefoed Johnsen

(f.1954) Speciallæge i almen medicin, seniorlæge.
Cand. med. fra Københavns universitet 1993.
Speciallæge i almen medicin 1999.

Praktiserende læge siden 1. april 2000.

Har i min hospitalsuddannelse arbejdet som reservelæge og
1. reservelæge på forskellige afdelinger på københavnske hospitaler samt på hospitaler i Frederiksborg Amt og Storstrøms Amt.

Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening.
Praktiserende Lægers Organisation.
Dansk selskab for Almen Medicin.
Psykiatrifonden.
Dansk Selskab for Intern Medicin.

Overenskomst med sygesikringen: Ja