ATTESTER

 

 

 

 

 

 

 

Kørekortsattest under 75 år kr.  500,00
Kørekortattest inkl. demenstest kr.  650,00
Varighedserklæring kr.  500,00
Mulighedserklæring  kr.  750,00
Health certificate kr. 

1.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri attest 15 minutter                       kr.            500,00, efterfølgende kr. 200 per påbegyndt 10. minut.

Udskrift af journal, per side              kr.             10,00